معنی کلمه گریپ فروت رسیده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گریپ فروت به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه گریپ فروت رسیده به انگلیسی می شود Ripe grapefruit

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *